Biznesni rivojlantirish yo‘nalishi bo‘yicha quyidagi xizmatlarni taqdim etadi:
-    Loyihalarni moliyalashtirish va biznes hamkorlar topish
-    Islom moliya bozorlariga chiqish
-    Islom bank mahsulotlarini 
-    tatbiq qilish
Ushbu yo‘nalish moliya muassasalari, sarmoyadorlar, xususiy tarmoq vakillari, tadbirkorlar va jismoniy shaxslarga qaratilgan.